Có an toàn không khi đeo kính mặt trong ra ngoài ?

Có an toàn không khi đeo kính mặt trong ra ngoài ?

Không sao, nếu bạn có lỡ đeo kính mặt trong ra ngoài. Tuy nhiên khi đó hình dáng của kính không khớp với bề mặt giác mạc của mắt, và mắt cũng rất nhảy cảm vì vậy nó sẽ ngay lập tức cho bạn cảm giác là bạn đang đeo ngược kính.

 

 

 

.