Đeo thử kính của người khác có được không ?

Đeo thử kính của người khác có được không ?

Bạn không nên đeo thử kính của người khác. Công suất của kính sẽ khác nhau và có nguy cơ nhiễm các bệnh về mắt rất cao.