Đổi trả và bảo hành

Đổi trả và bảo hành

* Đổi trả:

Khách hàng được đổi trả hàng trong vòng 7 ngày với điều kiện như sau:

- Khách hàng chưa bóc sản phẩm ra

- Sản phẩm bị lỗi do bên nhà sản xuất (Kính bị vón lại, bị rách,..)

- Khi shop giao hàng không đúng mẫu mã khách hàng đã đặt trước.

* Bảo hành